Підручники для школи

Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ

 

У нашому закладі запроваджено проект:  «Дошкільний заклад - як засіб цілісного розвитку дитини»

Актуальність проекту:

Актуальність проекту полягає  у забезпеченні прав дітей на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, в отриманні населенням якісних  освітніх послуг. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.

    Умовами цілісного розвитку дитини є використання в дошкільних навчальних закладах здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотриманням гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями, самими дітьми. Показниками фізичного здоров’я дитини є рівень морфо-фізіологічного розвитку (нормальне функціонування всіх органів та систем організму, їх ріст і розвиток), що виявляється й підтверджується віковими антропо- та біометричними показниками (довжина, маса тіла, об'єм грудної клітки, робота серця, дихання, опорно-руховий апарат, постава, стан шкіри, гострота зору, нюху, слуху, смаку тощо). Показники психічного здоров’я – рівень розвитку психічних процесів (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, мислення, мовлення, воля), емоційної сфери, збалансованих психічних станів, умінь свідомо керувати своєю поведінкою, адекватно реагувати на зовнішні й внутрішні подразники, регулювати відносини із соціальним, природним, предметним середовищем та власним «Я».

  Показники духовного здоров’я - врівноважене спілкування з однолітками та іншими дітьми, дорослими людьми, швидка адаптація до середовища, спрямованість на суспільно-корисну справу, культура користування матеріальними благами. 

          В нашому дошкільному закладі створено умови для виконання ст.2 Закону України «Про дошкільну освіту», а саме: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти малюками.

          Згідно до Базового компонента дошкільної освіти змінюється модель випускника ДНЗ – це спонукає до впровадження в практику роботи нової моделі організації життєдіяльності дітей, пошук підходів до розвитку дітей, які б повною мірою забезпечили їхні конституційні права на здобуття якісної дошкільної освіти. Для цього потрібно поліпшувати матеріально-технічну базу.

Тому, 

першим кроком був у 2009- 2010 році ремонт даху;

другим кроком була  у 2011-2012 році  налагоджена робота  опалювальної та водопровідної мережі в приміщенні закладу зі встановленням резервних електроводонагрівачів в кожній віковій групі, в харчоблоці, пральні та медичному кабінеті;

третім кроком з 2012 року проводиться поступова заміна вікон, дверей в приміщенні дошкільного навчального закладу, що забезпечить збереження тепла і дотримання температурного режиму.

 

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість проекту та реальна можливість його виконання

 

           Інноваційність проекту полягає в   реконструкції  і повній заміні вікон, дверей з пиломатеріалів, які на сьогоднішній день вже прийшли у струхлий стан, на вікна та двері з матеріалів, що мають більш тривалий термін експлуатації, не так піддаються псуванню під час критичних факторів природи та ремонт даху, який під час дощів протікав.

           Ноу-хау полягає в тому, що нові вікна, двері та дах  «не плачуть», тобто не підлягають збиранню конденсату і розлиттю його по підвіконню та підлозі, що може сприяти розмноженню різних грибкових, в тому числі шкідливої для здоров’я дітей та дорослого населення плісняви. Вікна та двері виготовляються з вітчизняного матеріалу, що є підтримкою вітчизняного виробника і вагомим внеском в економіку країни. Частина вікон буде оснащена поворотно-відкидним механізмом, що дозволятиме проведенню обов’язкового провітрювання приміщень.

 

Проект передбачає виконання наступних заходів:
  • Проведення  батьківських зборів в дошкільному навчальному закладі  щодо з’ясування  актуальності проблеми та реальних можливостей її реалізації.
  • Підготовка до розгляду та прийняття відповідного рішення щодо розробки проекту «Дошкільна освіта  - як засіб цілісного розвитку дитини»;
  • Здійснення технічних заходів –  ремонт даху, заміна вікон  і дверей; оновлення матеріально-технічної бази за рахунок позабюджетних коштів.

 

 

Очікувані результати проекту:

 

       Виконання робіт по впровадженню енергозберігаючих технологій в ДНЗ дозволить:

¨  покращити комфортність дошкільного закладу;

¨ забезпечити можливість виконання ст.2 Закону України «Про дошкільну освіту», а саме забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти малюками;

¨ підвищити культуру батьків, їхню громадянську свідомість;

¨ покращуючи матеріальний стан закладу і робити посильний внесок в економіку країни;

¨ зберегти тепло в осінньо-зимовий період до 50% ;

¨ економію електроенергії при опалюванні приміщення до 20%;

¨ підвищити безпеку життєдіяльності дітей і працівників;

¨ знизити захворюваність дітей в осінньо-зимовий період;

¨ нові вікна та двері не потребують фарбування, що також є економічно вигідним.

         За допомогою теплоізоляції вікон втрати тепла можна зменшити на 30-60%. Скло з теплозахисним покриттям або друге вікно з одношаровим склом зменшує втрати тепла на 20-30%; подвійне засклене - на 40%; вікно з подвійним склом і з теплозахисним покриттям - на 40-50%; вікно з потрійним склом і з теплозахисним покриттям – на 65%.

 

Недосконала конструкція систем розподілення та слабка теплоізоляція труб призводять до того, що на шляху від джерела тепла (котелень, тощо) до споживача втрачається близько 30% енергії. Щоб підтримувати температуру в приміщеннях на належному рівні необхідно витрачати додаткові ресурси. А відтак підвищується вартість спожитої енергії. При належній теплоізоляції і вдосконаленні комунікаційних систем розподілу, теплових мереж ці втрати складатимуть 3-5%.