Підручники для школи

Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

ЗВІТ

про роботу керівника  КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №231КТ"КМР

за  2019  -  2020 навчальний рік        

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.

Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Кодекс цивільного захисту України»;

- Кодексу законів України «Про працю»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;

- Національною доктриною розвитку освіти в Україні;

- Базовим компонентом дошкільної освіти;

- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

- Програмою розвитку дітей дошкільного віку   "Світ дитинства".

   А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із закладом дошкільної освіти у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей, труднощів, які виникають у родинному вихованні у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (V етап (підсумковий): аналіз динаміки показників, узагальнення досвіду, визначення подальших перспектив);

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність освітньої роботи на основі надання дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

- реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.                                                                                                                   

1

Назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради

2

ПІБ керівника

Федоренко Ольга Федорівна

3

Дата народження

19 травня 1958 року

4

Стаж роботи на посаді   /на 01.07.2020/

17р.008м.16дн.

5

Участь колективу у конкурсах, виставах, результативність

2019 рік.  Учасники  «Всеукраїнського заняття доброти» 1 березня 2019 року, яке було організовано Благодійним фондом «Happy paw» за підтримки МОН;

2019 рік.  Міський конкурс творчих дитячих проектів «Експеріментаріум»  - ІІ місце.

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публікації,

досвіди колективу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 рік.  «Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України»  - 1-е рейтингове місце (16 педагогів закладу)  за підсумками «Педагогічного професійного тесту».    

2019 рік.  Учасники міської установчої наради вихователів-методистів закладів дошкільної освіти «Стратегії та перспективи методичної ргоботи з педагогічними кадрами в ЗДО міста»;

2019 рік.  Учасники міського дослідно-прикладного проекту: «Упровадження технологій тьюторського супроводу формування готовності до нової соціальної позиції «школяр» дітей передшкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти» (термін виконання з 01.01.2019 по 01.01.2021).

2018-2019 н.р.   На сайті «Абеткаland»  - отримали сертифікати за публікації авторських матеріалів: «Художній твір як засіб формування гендерних уявлень дошкільника»;

«Особливості гендерного підходу у вихованні дітей дошкільного віку»;

«Гендерний підхід в організації харчування дошкільників».

2018-2019 н.р.   У 1 та 8 випуску  збірника наукових і навчально-методичних праць кафедри дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету «Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації» публікації навчально-методичних статей з актуальних питань дошкільної освіти педагогами :

Дишко Т.М. - «Проблема розвитку дитячої творчості під час роботи з природним матеріалом на заняттях з художньої праці»;

Калишенко Ю.Г. - «Лінгвістичні, псилолінгвістичні та лінгодидактичні аспекти дослідження формування слухо-вимовних навичок дошкільників у ситуації багатомовності»;

Капітонова І. Ю. - «Особливості гендерного підходу у  вихованні дітей дошкільного віку»;

Реньє Д.В. - «Казкотерапія як метод психокорекції в роботі з дітьми передшкільного віку»;

Сімченко Н.М. - «Розвиток музичної творчості дошкільників».

2019-2020 н.р.   Сертифікат по НАССР

Федоренко О.Ф.,

Сич В.П.,                             «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство,

Вовченко Ю.В.,                    сумлінний виробник, відповідальний споживач»                                                     

Письменна О.О. 

2020 рік. Збірник наукових і навчально-методичних праць кафедри дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету «Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації» публікації навчально-методичних статей з актуальних питань дошкільної освіти педагогами (отримали сертифікати):

    Моренко А.О. «Методика роботи над оволодінням знаннями про поширені явища природи дітьми 6-го року     ж  життя в умовах компетентнісної освітньої парадигми»;

    Нікіцька В.Д. «Дошкільна освіта як основа формування особистості»;

    Пихтін Т.А. «Гра як засіб  розвитку виховання і навчання дошкільників»;

    Распутіні І.М. «Моральне виховання – крок у складний багатогранний світ»;

    Реньє Д.В., Сичова М.О. «Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників».

2020 рік. Дистанційна робота працівників (на час карантину  COVID-19)

Відєніна Олена Анатоліївна,  інструктор з фізичної культури – публікація на сайті «Всеосвіта» :

-  методична розробка «Вплив сенсорно-рухових ігор на розвиток  координаційних здібностей та просторових уявлень дітей під час реалізації завдань з фізичного виховання в ЗДО» (свідоцтво)

 участь у конкурсі малюнків до творів В.Сухомлинського  «Найгарніша мама», «Квітка сонця»  (свідоцтво)

Дейнекіна Олена Борисівна,  вихователь – публікація на сайті «Всеосвіта»:

-  стаття «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства» (свідоцтво)

 стаття «Народна гра як засіб патріотичного виховання дошкільника» (свідоцтво)

Нікіцька Вікторія Дмитрівна,  вихователь-методист  – публікація на сайті «Всеосвіта»:

 стаття «Поради педагогам щодо розвитку творчості дітей» (свідоцтво)

стаття «Емоційні намистинки для маленької дитинки» (свідоцтво)

- стаття «Вплив етнопедагогіки на фізичний розвиток дітей дошкільного віку» (свідоцтво  

стаття «Виховання дисциплінованості і організованості у дітей» (свідоцтво)

-  стаття «Спільна робота ЗДО та родини в мовленнєвій підготовці дитини старшого дошкільного віку до школи» (свідоцтво) 

- порадник «Ігротерапія Спілкування» (свідоцтво) 

Пихтін Тетяна Анатоліївна,  вихователь    – публікація на сайті «Всеосвіта»:

-  методична розробка  : «Роль сім'ї у гендерному вихованні дитини» (свідоцтво) 

-  методична розробка  : «Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. Прийоми ефективної взаємодії» (свідоцтво) 

-   методична розробка  : «Дитячий туризм» (свідоцтво)

-   методична розробка  : «Дитячий туризм як засіб формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я» (свідоцтво)

-   методична розробка  : «Картотека бесід на літній період» (свідоцтво)

-   методична розробка  : «Спостереження на літньо-оздоровчий період» (свідоцтво)

-   методична розробка  : «Рухова активність та саморегуляція на прогулянці» -  (свідоцтво)

Распутіна Інна Миколаївна, вихователь  -   публікація на сайті «Всеосвіта»:

-   стаття «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТРВЗ - інструменти» (свідоцтво)

-   стаття «Моральне виховання – крок у складний багатогранний світ» (свідоцтво)

-   стаття «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання» (свідоцтво)

Реньє Діана Вікторівна,  вихователь  -   публікація на сайті «Всеосвіта»:

-   стаття «Казкотерапія  як метод психокорекції в роботі з дітьми дошкільного віку» (свідоцтво)

-   стаття «Роль театралізованої діяльності у розвитку дошкільнят» (свідоцтво)

-   стаття «Первинне екологічне сприйняття дітей дошкільного віку» (свідоцтво)

-    інформаційний проект «Здорове харчування» (свідоцтво)

-    методична розробка «Не жартуйте з вогнем, щоб не жалкувати потім» (свідоцтво)

-    методична розробка підсумкове заняття для дітей середнього віку   «Чарівна подорож» (свідоцтво)

-    методична розробка бесіда для дошкільників «Бібліотекар» (свідоцтво)

Русова Наталія Сергіївна,  вихователь  -   публікація на сайті «Всеосвіта»:

-    методична розробка:  конспект заняття з використанням конструктора LEGO в молодшій групі «Цікаві пригоди» (свідоцтво)

-    методична розробка: конспект заняття «Спостереження за рибками» (свідоцтво)

-    методична розробка:  конспект заняття «Піший перехід до стадіону» (свідоцтво)

-    методична розробка:   конспект заняття «Екскурсія до пожежної частини» (свідоцтво)

-    методична розробка:   конспект заняття «Пожежна безпека».(свідоцтво)

-    методична розробка:   конспект заняття «Вікторина за казками Г.Х.Андерсена».(свідоцтво)

-    методична розробка:   конспекти занять на тему «Природознавство».(свідоцтво)

-    методична розробка:   конспект заняття на тему «Чари Петриківки ».(свідоцтво)

-    методична розробка:   Піший перехід. Планування на рік.(свідоцтво)

-    методична розробка:   Гімнастика пробудження молодша група.(свідоцтво)

-    методична розробка:   Картотека рухливих ігор для дітей раннього віку.(свідоцтво)

-    методична розробка:   картотека дослідів молодша - старша групи. (свідоцтво)

-    методична розробка:   Ранкові зустрічі «Як створити позитивний настрій». (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Овочі, що ростуть під землею, та на землі». (свідоцтво)

Сичова Марина Олександрівна,  вихователь   -   публікація на сайті «Всеосвіта»:

-    методична розробка:   «Правове виховання дошкільників» (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Дослідницька діяльність дітей у пізнання навколишнього світу» (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Організація праці старших дошкільників» (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Формування у старших дошкільників навичок подолання труднощів» (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Екологічне виховання дошкільників засобами дослідницької  діяльності» (свідоцтво)

-    методична розробка:    консультація для батьків «Як виховати хорошу дитину» (свідоцтво)

-    методична розробка:    консультація для батьків «Багатство народної мудрості» (свідоцтво)

-    методична розробка:    консультація для батьків «Значення родинних традицій у вихованні дитини» (свідоцтво)

-    методична розробка:    консультація для батьків «Як заучувати вірші з дітьми» (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Пам’ятки  для батьків з основ безпеки життєдіяльності» (свідоцтво)

Хижняк Юлія Геннадіївна,  вихователь  -   публікація на сайті «Всеосвіта»:

-    методична розробка:   «Математичне формування у дошкільників уявлень про класифікацію геометричних фігур» (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Чи потрібно карати дитину» (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Театральна діяльність для дітей дошкільного віку» (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Лінгвістичні, психолінгвістичні та лівнгводидактичні  аспекти дослідження формування слухо-вимовних навичок у ситуації багатомовності» (свідоцтво)

-    методична розробка:   «Любов до природи та розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через використання нетрадиційних засобів аплікації та технік зображувальної діяльності » (свідоцтво)

-    методична розробка:    заняття з малювання «Прапор України» (свідоцтво)

-    методична розробка:    заняття з ліплення  «Дерева взимку» (свідоцтво)

-    методична розробка:    консультація для батьків «Харчування дітей вдома» (свідоцтво)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення належних умов діяльності закладу, покращення матеріально- технічної бази

 Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

 Вихователі закладу будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в освітньому процесі. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів.

 Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в закладі функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Кабінет постійно поповнюється наочно – дидактичними посібниками, науковою, методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Вихователі мають можливість користуватися сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

 Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міські методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ДОІППО. 

Значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території.  Заклад  дошкільної освіти є комунальним закладом, однак  варто відмітити, що осторонь наших проблем, що стосуються матеріальних затрат, ніколи не стоїть батьківська громадськість, в більшості матеріальне забезпечення здійснюється за рахунок благодійства батьків.

Завдяки благодійній допомозі батьківській громаді були виконані поточні ремонтні роботи на харчоблоці, пральні, спортивній, музичній залі, у всіх групах закладу.  Оновлений інтер’єр приміщення, який відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам. Стіни коридору прикрашають сучасне оздоблення, вироби виготовлені працівниками, стенди, живі квіти та виставки дитячих робіт. В усіх приміщеннях дошкільного закладу замінені лампи на енергозберігаючі. В кожній групі, медичному блоці, харчоблоці, пральні проводиться підігрів води через бойлери-водонагрівачі. В користуванні маємо ноутбук, ксерокс. Придбані меблі для ігрових зон у групи, атрибути для спортивних осередків, оновлені атрибути для рухливих ігор. Проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література, інформаційні стенди.

У закладі створені умови : для оптимального рухового режиму є в наявності спортивний та ігрові

майданчики, музична, спортивна зала, обладнання для загартування.

Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам. Під час Місячника по благоустрою території закладу – створені осередки для відпочинку дітей та фото-зони: «Гербова алея груп»; «Я українець»; «Лебідь – знак миру»; валеологічний куточок – «Бережи природу, бережи здоров'я»;  «Чайне містечко»; «Чарівні деревця»;  «На подвір'ї у бабусі ї дідуся».

 Крім того, були здійснені і такі роботи та придбані матеріальні цінності як:

Термін

Захід

Хто приймає участь

1

Кожного року  (3  рази, та за потребою ( літній час))

Покос трави

Працівники, батьківська громада

2

Кожного року  ( літній час)

Заміна піску в пісочницях

Працівники, батьківська громада

4

Кожного року  (квітень-травень)

Частковий ремонт системи опалення

Працівники, батьківська громада

5

Кожного року  (за потреби)

Косметичний ремонт коридорних переходів (пофарбування східців, поручнів,  дверей)

Працівники, батьківська громада

6

Кожного року  (за потреби)

Косметичний  ремонт на групах 

Працівники, батьківська громада

7

Кожного року  (травень)

Фарбування ігрових майданчиків

Працівники, батьківська громада

8

Кожного року  (травень)

Фарбування ганків

Працівники, батьківська громада

9

2019 рік

Ремонт технологічного обладнання на харчоблоці (холодильної шафи, електроплити)

Працівники, батьківська громада

10

2019  рік

Ремонт технологічного обладнання на пральні (пральних машин)

Працівники, батьківська громада

11

Протягом року (за потреби)

Заправка та ремонт оргтехніки

Працівники, батьківська громада

 

 

Килим синтетичний – 2шт.

 

16

2019 рік

Ноутбук hp

батьківська громада

У музичній залі «Подіум для глядачів»

Водонагрівач  - 1шт.

Килим синтетичний – 1шт.

20

2019 рік

Холодильник CANDY

Відділ освіти

М'ясорубка «Goodfood MG12R”

Відділ освіти

Один раз на рік у жовтні комісією на чолі з бухгалтером ЦБ проводиться інвентаризація основних коштів та малоцінного інвентарю. Всі товари отримані від батьківської громади поставлені на облік та занесені  в книгу складського обліку.   

За благодійство і, за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернення, скарги

 

 На виконання Закону України «Про звернення громадян» в закладі  проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.

 Для особистого прийому громадян у закладі розроблений відповідний графік.

 За характером основних питань, що порушували громадяни на особистих прийомах, чисельне місце займали:

- питання прийому дитини до закладу дошкільної освіти, оформлення документів для особової справи дитини;

- реєстрація (підтвердження реєстрації) дитини у списках обліку;

- щодо оформлення пільги для отримання безкоштовного харчування дитини;

- переведення дитини до іншої групи, отримання  довідок, відрахування дитини.

 За всіма зверненнями заявникам своєчасно надані відповіді згідно з чинним законодавством.

 Для інформування батьків про події у галузі освіти та в закладі освіти використовується сайт  закладу.

 Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов впровадження нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

 

  Підводячи підсумки про роботу закладу в 2019-2020  навчальному році, можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базового компонента, була направлена на підвищення якості дошкільної освіти та її результативності.                                           

Дошкільний заклад  набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорту.

  Головним є те, що працівники нашого закладу та батьківська громада ,  прагнуть створити заклад, щоб він був тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

 

Завідувач  ___________  Ольга Федоренко