Підручники для школи

Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

Рішення виконкому міської ради 08.06.2016 №256

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

08.06.2016                                    м. Кривий Ріг                                              №256

 

 

Про внесення змін до рішення виконкому

міської ради від 17.09.2014 №303 «Про затвердження

Порядку  надання безкоштовного харчування дітям,

батьки яких задіяні, чи були задіяні, зникли безвісти

або загинули в ході проведення антитерористичної

операції на сході України»

 

З метою соціальної підтримки сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України, а також на період проходження військовослужбовцями, батьками дітей, лікування в закладах охорони здоров’я та реабілітаційних заходів строком до 6 місяців; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:

1. Унести зміни до рішення виконкому міської ради від 17.09.2014 №303 «Про затвердження Порядку надання безкоштовного харчування дітям, батьки яких задіяні, чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України», зі змінами, а саме:

1.1    доповнити назву рішення та Порядку фразою «а також на період проходження військовослужбовцями, батьками дітей, лікування в закладах охорони здоров’я та реабілітаційних заходів строком до 6 місяців»;

1.2    викласти Порядок в новій редакції (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Берлін В.М.

 

 

Міський голова                            Ю. Вілкул

 

 

Додаток до рішення

виконкому міської ради

08.06.2016 №256

 

Порядок

надання 6езкоштовного харчування дітям, батьки яких задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції па сході України, а також на період проходження військовослужбовцями, батьками дітей, лікування в закладах охорони здоров'я та реабілітаційних заходів строком до 6 місяців

 

1. Порядок надання безкоштовного харчування дітям, батьки яких задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України, а також на період проходження військовослужбовцями, батьками дітей, лікування в закладах охорони здоров’я та реабілітаційних заходів строком до 6 місяців (надалі - Порядок) визначає умови надання безкоштовного харчування вихованцям дошкільних та учням загальноосвітніх навчальних закладів міста, батьки (або один з батьків) яких з числа військовослужбовців міста Кривого Рогу задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України, а також на період проходження військовослужбовцями, батьками дітей, лікування в закладах охорони здоров’я та реабілітаційних заходів строком до б місяців.

2. Діти, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста, батьки (або один з батьків), яких задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України, а також діти військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я внаслідок отримання поранення, травми або захворювання в ході проведення антитерористичної операції на сході України та проходять реабілітаційні заходи строком до 6 місяців, звільняються від плати за харчування у вищезазначених комунальних закладах.

3. Для отримання безкоштовного харчування один з батьків або інших законних представників повинен звернутися з письмовою заявою до керівника навчального закладу, де перебуває дитина, та надати такі документи:

3.1. заяву, у якій указується підстава для надання безкоштовного харчування та зазначається про попередження відносно особистої відповідальності за достовірність поданої інформації й своєчасне повідомлення про завершення терміну перебування військовослужбовців, батьків (або одного з батьків) дітей у зоні проведення антитерористичної операції на сході України, лікування та реабілітаційних заходів;

3.2. копію документа, що підтверджує підставу для надання безкоштовного харчування, виданого уповноваженим органом, зокрема:

3.2.1. довідку встановленого зразка військової частини про безпосередню участь у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

3.2.2. свідоцтво про смерть військовослужбовця

3.2.3. довідку про зникнення безвісти військовослужбовця;

3.2.4. довідку встановленого зразка військової частини про отримання поранення, травми, захворювання внаслідок виконання військового обов'язку в зоні проведення антитерористичної операції:

3.2.5. копію висновку лікаря або довідки про хворобу, що видається медичною установою про перебування на лікування чи проходженні реабілітації. У довідці зазначається «поранення, травма, захворювання, пов'язане з проходженням військової служби;

3.2.6. копію свідоцтва про народження дитини;

3.2.7. копію документа, що підтверджує демобілізацію військо­вослужбовця.

4. Надані документи розглядаються на педагогічній раді закладу, рішення якої затверджується наказом по навчальному закладу. Наказ погоджується з відділом освіти виконкому відповідної районної у місті ради не пізніше наступного робочого дня після подачі заявником документів та передається разом з повним пакетом документів до централізованої бухгалтерії відділу освіти.

5. Днем початку надання безкоштовного харчування є день, наступний за днем проходження процедури, визначеної пунктом 4 Порядку.

6. Безкоштовне харчування надається на період фактичного перебування батьків (одного з батьків) у зоні проведення антитерористичної операції на сході України, а також на період лікування в закладах охорони здоров’я внаслідок отримання поранення, травми або захворювання в ході проведення антитерористичної операції та на період до 6 місяців після демобілізації для реабілітації військовослужбовців.

7. Для дітей, батьки (або один із батьків) яких загинули вході проведення антитерористичної операції на сході України, безкоштовне харчування організується до закінчення навчання дитини в закладі освіти.

8.У випадку, якщо з об’єктивних причин документи, що є підставою для надання безкоштовного харчування дітей були надані батьками (або одним з батьків) після того як термін перебування учасника в зоні проведення антитерористичної операції, лікування чи реабілітації уже розпочався та не закінчився або закінчився, харчування дитини здійснюється з моменту, визначеного пунктом 5 Порядку, протягом усього терміну перебування батьків (або одного з батьків) у зоні проведення антитерористичної операції на сході України, лікування в закладах охорони здоров’я внаслідок отримання поранення, травми або захворювання в ході проведення антитерористичної операції, підтвердженого відповідними документами, чи реабілітаційних заходів. Термін надання безкоштовного харчування не може перебільшувати часу перебування дитини в закладі освіти.

9.  Грошова компенсація за харчування дитини в закладі освіти коштом міською бюджету не проводиться.

 

 

В. о. керуючої справами виконкому

заступник міського голови                                         В. Берлін