Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

Нормативно-правова база

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

з/п

Нормативні документи

1

Базовий компонент дошкільної освіти

2

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»

3

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

4

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

5

Наказ Міністерства освіти України «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України»

6

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

7

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

8

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

9

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»

10

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»

11

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

12

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»

13

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про посилення контролю щодо проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів»

14

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

15

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»

16

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»

17

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

18

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

19

Наказ Міністерства освіти і науки України  «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»

20

Накази інших Міністерств, спільні накази:

21

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

22

Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

23

Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України  «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

24

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України  «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

25

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України  «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»

26

Наказ МОН  «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446

27

Наказ МОН  «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

 

 

 

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

з/п

Нормативні документи

1

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

2

Постанова Кабінету Міністрів України  «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»

3

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

4

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

 

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини»

6

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

7

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ ЗДО № 231

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ:

Інструктивно-методичний лист МОН України від 24.01.2007 №1/9-36 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 04.10.2007 №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку»

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України від 26.07.2010 №4.1/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»

Лист МОН України від 27.09.10 №1/9-966 «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку»

Лист МОН України від 06.01.2011 №1/9-6 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист МОН України від 18.02.2011 №1/9-114 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 22.02.2011 №1/9-118 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівникі"

Лист МОН України від 25.05.2011 №1/9-389 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

Інструктивно-методичний лист МОН України від 29.07.2011 №1/9-577 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 19.08.2011 №1/9-634 Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

Лист МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

Лист МОН України від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 23.05.2012 №1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Лист МОН України від 13.08.2012 №1/9-568 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 16.11.2012 №1/9-839 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 05.02.2013 №1/9-74 "Зупинити насилля над дітьми –справа нашої професійної гідності"

Лист МОН України від 27.02.13 №1/9-142 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 28.02.2013 №1/9-152 "Про розроблення програм для дошкільної освіти"

Лист МОН України від 25.06.2013 №1/9-452 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 17.07.2013 №1/9-499 Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку

Лист МОН України від 07.08.2013 №1/9-533 "Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів"

Лист МОН України від 05.09.2013 №1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

Лист МОН України від 28.10.2013 №1/9-750 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 04.12.2013 №1/9-860 "Щодо застосування орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 16.11.2013 №1/9-839 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 19.12.2013 №1/9-891 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

Лист МОН України від 02.04.2014 №1/9-187 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації»

Лист МОН України від 25.05.2016 №2/4-14-926-16 «Щодо санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладах»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

Інструктивно-методичний лист МОН України від 13.09.2016 №1801/01-56 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах»

Лист МОН України від 20.10.2016 №1/9-561 "Щодо організації роботи дошкільних
навчальних закладів по ознайомленню дітей
із народними традиціями, святами та обрядами"

Лист МОН від 12.12.2019 №1/9-765 "Про організацію медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти"

Постанова КМУ від 10.04.2019 №530 "Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

Лист МОН "Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році" від 30.07.2020

 Закон України "Про освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про охорону дитинства"

Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Постанова Кабінету Міністрів від 10.04.2019 №530 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладахдошкільної освіти"

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти), затверджений наказом Міністерства освіти та науки України від 12.01.2021 №33 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров"я України від 24.03.2016 №234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"

Наказ Міністерства освіти та науки України від 27.05.2014 №648 "Щодо припинення практики створення та вимогання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України"

 

 

 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти та науки України від 06.10.2010 №930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ Міністерства освіти та науки України від 17.11.2021 №1236 "Про затвердження Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконнання його функцій та вимог до нього"

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 №1/8504-22 "Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році"

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 №1/6894-22 "Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період"

Лист Міністерства і науки України від 15.06.2022 №1/6435-22 "Щодо забезпечення людей з особливими освітніми потребами"

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2021 №1/9-148 "Щодо методичних рекомендацій до оновленого базового компоненту дошкільної освіти"

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 №1/3475-22 "Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщенних осіб"

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 №1/6887-22 "Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту їх працівників"

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.06.2022 №4/1196-22 "Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку"

Інформація щодо особливостей організації нового 2022/2023 навчального року та рекомендацій першочергових кроків із підготовки до нього

Лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 №1/9-766 "Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками"

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 №1/3737-22 "Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану України"