Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

Структура 2022-2023 н.р

Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».

Мова освітнього процесу в закладі освіти - українська.

Відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N 305 ( 305-2003-п ), навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником і погоджується з органом управління освітою.

2022/2023 навчальний рік розпочинається 1 вересня 202 року святом – День знань і закінчується 31 травня 2023 року.

Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 125 днів:

 літні - 92 календарних дні

осінні - 7 календарних днів

зимові - 19 календарних днів

весняні - 7 календарних днів

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна робота.

Оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2023 року. Планування роботи під час оздоровчого періоду здійснюється відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (Лист МО молоді та спорту від 28.05.2012 №1/9-413)