Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

Про затвердження Порядку проведення моніторінгу якості освіти

Про затвердження  Порядку моніторингу якості освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-20#Text