Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

Операційний план заходів КЗДО КТ №231 КМР

                                                                                                                                          Додаток

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Наказ  від 10.01.2023  №10

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ ОСВІТИ ДО 2030 РОКУ

 

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ№ 231

 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  НА 2022-2024 РОКИ

 

з/п

    Найменування заходу

 

Форма роботи

 

Строк виконання

 Виконавці

1.

Ознайомлення з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022р. №1163-р. «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки її реалізації».

Наказ

10.01.2023р.

Директор

Ольга Федоренко

Створення творчої групи з питань гендерного виховання (рівності).

2.

Створення операційного плану заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності КЗДО на 2022-2024 роки. (І етап)

План заходів

До 20.01.2023р.

В.-методист

Олена Відєніна,

Пр. психолог

Дарина Скабелко,

Творча група

Створення проекту операційного плану заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності КЗДО на 2025-2027 роки. (ІІ етап)

Проект

До 01.12.2024р.

Створення проекту операційного плану заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності КЗДО на 2028-2030 роки. (ІІІ етап)

Проект

До 01.12.2027р.

3.

Провести вебінар щодо планування діяльності закладу з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

Педагогічна зустріч

11.01.2023р.

В.-методист

Олена Відєніна,

Пр. психолог

Дарина Скабелко

4.

Ознайомлення з нормативно-правовими актами гендерної рівності, що регулюють діяльність у сфері  дошкільної освіти.

Педагогічні зустрічі

Остання середа кожного місяця

Пр. психолог

Дарина Скабелко

5.

Реалізація державної політики та впровадження просвітницької діяльності щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків  відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Просвітницька діяльность

Постійно

В.-методист

Олена Відєніна,

Пр. психолог

Дарина Скабелко

6.

Розроблення внутрішніх  документів з питань розвитку закладу, його практичної діяльності з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розвитку гендерно чутливої та інклюзивної корпоративної культури закладу.

Документообіг

Протягом

2023-2024 роки

Пр. психолог

Дарина Скабелко,

Творча група

7.

Ознайомлення з веденням документообігу з урахуванням принципів недискримінаційних мовлення/мови шляхом впровадження стратегій фемінізації, нейтралізації, уникнення андроцентризму та сексизму.

Документообіг

Протягом

2023-2024 роки

Адміністрація ЗДО

8.

 

Використання інноваційних педагогічних технологій, форм та методів навчання/виховання, що сприяють створенню та підтримці у навчанні/ вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення один до одного всіх суб’єктів освітнього процесу.

Обмін та поширення досвіду

Протягом

2023-2024 роки

Учасники освітнього процесу

9.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення заходів щодо внесення до робочих документів закладів освіти (освітньої програми, річного плану, стратегії розвитку закладів освіти тощо) змін, що стосуються запровадження у закладах освіти програм з позитивної взаємодії, педагогіки партнерства, педагогіки миру, соціально-емоційного та етичного навчання.

Педагогічні зустрічі

Остання середа кожного місяця

В.-методист

Олена Відєніна,

Пр. психолог

Дарина Скабелко,

Творча група

10.

Проведення аналізу документів (програм, планів, рекомендацій тощо), узагальнення результатів аналізу та розроблення рекомендацій з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, як пріоритетного завдання з виховної роботи в закладі.

Педагогічні зустрічі

Остання середа кожного місяця

В.-методист

Олена Відєніна,

Пр. психолог

Дарина Скабелко

11.

Під час прийому на роботу працівників забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Під час прийому на роботу

Постійно

Директор

Ольга Федоренко

12.

На виконання Розпорядження КМУ від 20.12.2022 №1163-р. Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-21024 роки з її реалізації, згідно з п.69 під час прийому на роботу  запровадити обовʼязкове підвищення кваліфікації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Навчання

При прийомі

Профспілкова спілка,

Комісія з ОП,

Пр. психолог

Дарина Скабелко

Творча група

Проведення заходів з обміну та поширення досвіду щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків шляхом зміни стереотипних ролей за ознакою статі.

Досвід

Кожного місяця

13.

Створення  системи контролю за навантаженням та розподілом роботи на працівників закладу з урахуванням статі.

Контроль

14.

Забезпечення міжособистісної взаємодії на основі здатності приймати унікальність і потреби кожної людини для співпраці у процесі забезпечення загального блага і суспільного добробуту.

 

Постійно

15.

Проведення заходів, які сприяють кращому розумінню унікальності і значимості кожної людини, що допомагає пізнавати світ, забезпечувати свідомість у співпраці та довірі.

 

16.

Проведення заходів щодо запровадження позитивної взаємодії, педагогіки партнерства, педагогіки миру, етичного навчання.

 

17.

 «П’ять кроків для захисту в цифровому середовищі».

Формування навичок безпечної взаємодії з інформаційно – комунікаційним середовищем, що надає доступ до принизливого контенту сексуального або насильницького характеру, який може бути шкідливим.

Консультативна презентація

Серпень 2023

Пр. психолог

Дарина Скабелко,

Творча група

18.

Заохочення хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування ігровим/навчальним інвентарем.

Плани роботи педагогів

Протягом

2023-2024 роки

В.-методист

Олена Відєніна,

Пр. психолог

Дарина Скабелко

19.

Проведення інформаційно-консультаційних зустрічей, вебінарів щодо аналізу і формування гендерно чутливого освітнього середовища у закладі; відмови від принципу «прихованої статевої профорієнтації»; організації навчально-виховної (ігрової) діяльності, спрямованої на оволодіння дівчатами і хлопцями рядом варіативних моделей поведінки для їх успішної подальшої самореалізації; проведення занять, заходів, конференцій, тренінгів, які сприяють кращому розумінню унікальності і значимості кожної людини; виключення із комунікативних стратегій педагогів вербальних вказівок на невідповідність дітей нормам статевої поведінки та вживання на заняттях гендерно чутливих мови/мовлення, виявлення і нейтралізації гендерних стереотипів :

Провести семінар-практикум «Формування почуття гендерної рівності у дітей _перед шкільного віку»

семінар-практикум

Січень 2023

В.-методист

Олена Відєніна,

Пр. психолог

Дарина Скабелко,

Творча група

Виготовлення буклету «Пам’ятка для педагогів при спілкуванні с хлопчиками та дівчатками».

Педагогічні зустрічі

Лютий 2023

Презентаційний матеріал «Умови ефективної _еред шк гендерного виховання дошкільників».

Презентація

Квітень 2023

Семінар-практикум для педагогів

«Формування гендерної культури педагога»

Семінар

Грудень 2023

Презентаційний матеріал «Гендерна рівність».

Презентація

Січень 2024

Консультація «Дидактині ігри дітей з гендерного виховання».

Педагогічна зустріч

Липень 2023

Вихователь

Лариса Шевченко

Практична розробка  «Формування світогляду особистості».

Серпень 2023

Вихователь

Тетяна Пихтін

Ігри по _еред шкіл з урахуванням гендерних переваг хлопчиків і дівчаток для раннього та молодшого _еред шкільного віку.

Вересень 2023

Вихователь

Олена Кисіль 

З досвіду роботи «Гендерне виховання молодших дошкільнят».

Жовтень 2023

Вихователь

Інна Распутіна

Консультація «Розвиток словника дітей у процесі ґендерного виховання».

Листопад 2023

Вихователь

Олена Чепурнова

 Створення картотеки дидактичних та рухливих ігор для заохочення хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування ігровим / навчальним інвентарем шляхом зміни стереотипних ролей за ознакою статі.

Картотека ігор

Лютий 2024

Педагоги

«Гендерна складова формування особистості  сучасного педагога».

 Виключення із комунікативних стратегій педагогів закладу дошкільної освіти вербальних вказівок на невідповідність дітей нормам статевої поведінки та вживання на заняттях гендерно чутливих мови/мовлення, виявлення і нейтралізації гендерних стереотипів. (Інформаційно-консультаційна зустріч).

Педагогічна зустріч

 

 

 

Березень 2024

В.-методист

Олена Відєніна,

Пр. психолог

Дарина Скабелко

20.

 

Розроблення інформаційних матеріалів, методичних посібників, занять для батьків з подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури:

Виготовлення буклету «Пам’ятка для батьків – Гендерне виховання».

Педагогічні зустрічі

Лютий 2023

В.-методист

Олена Відєніна,

Пр. психолог

Дарина Скабелко,

Творча група

Тренінг (педагоги-батьки) «Гендерні стереотипи і сім’я. Основні причини емоційного неблагополуччя дітей»

Тренінг

Березень 2023

Презентаційний матеріал «Я – хлопчик.   Я – дівчинка».

Презентація

Травень 2023

Популяризація моделей соціальної поведінки, що передбачають рівний розподіл сімейних та побутових обов’язків.

 

Червень 2023

Заходи «Ґендерна соціалізація дітей: чи можливе виховання без нав’язування стереотипів?»   з подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури.

 

Сімейна вітальня

Перша п’ятниця кожного місяця

Пр. психолог

Дарина Скабелко,

Творча група,

Педагоги

21.

Проведення заходів щодо протидії насильству, в тому числі за ознакою статі, подолання його наслідків та забезпечення шляхом впровадження спеціальних напрямів роботи психологічної, медичної  служб :

(рекомендації педагогам та батькам)

«Організація спілкування з хлопчиками і дівчатками»

Педагогічні зустрічі

Вересень 2023

С/медична

Аделія Бочкарьова

«Аспекти протидії ґендерному насильству – практика в Україні».                            Протидії насильству, в тому числі за ознакою статі та подолання його наслідків та забезпечення шляхом впровадження спеціальних напрямів роботи психологічної, медичної  служб.

Інформаційна довідка

Протягом

2023-2024 роки

Пр. психолог

Дарина Скабелко,

С/медична

Аделія Бочкарьова

22.

Систематизація наявних напрацювань, досвіду впровадження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та розміщення інформації на офіційному веб-сайті закладу.

Інформація

Останній робочий день кожного місяця

Пр. психолог

Дарина Скабелко

Розміщення на веб-сайті закладу інформації щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.

23.

Надання звітів щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року (на 2022-2024р.)

Звіти

Щоквартально

Адміністрація ЗДО