Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

Основні напрями діяльності закладу

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку

 

Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· реалізація державної політики в галузі освіти;

· збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

· формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

· забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

· виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; здійснення соціально - педагогічного патронату сім'ї;

· надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

· виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини , поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення довкілля;

· оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання, формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

· прищеплення навичок здорового способу життя.