Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

 
Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

 

Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2023 року від 20 грудня 2022 року № 1163-р Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації

Важливим аспектом принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є також створення і розвиток в Україні сучасної системи освіти впродовж життя (освіта дорослих) із забезпеченням рівного доступу до неї жінок і чоловіків будь-якого віку.

 

Ця Стратегія визначає базові принципи, цільові групи, стратегічні

цілі та завдання щодо реалізації державної політики щодо забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти

Стратегія ґрунтується на таких принципах:

змістових - дотримання демократичних цінностей і свобод, рівності,справедливості, демократії, верховенства права, егалітарності (рівності прав і можливостей), поваги до людської гідності, доступності, недискримінації;

 

функціональних - системність, інклюзивність та широке, активне і значущезалучення жінок і чоловіків та всіх заінтересованих сторін до реалізації цієї

Стратегії, проведення моніторингу та оцінки прогресу її реалізації, відкритість

і прозорість, інноваційність, інтерсекційність та врахування потреб різних

груп залежно від можливих додаткових підстав для дискримінації;

• організаційних - об’єктивність та обґрунтованість визначення проблем у сфері

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проведення

оцінки їх масштабу, відповідність міжнародним нормам та зобов’язанням.

 

             Принципи : 5 визначальних рис Стратегії:                                       
  • Стратегія як результат тривалої співпраці і вироблення спільного

бачення між усіма зацікавленими сторонами: учасниками освітнього

процесу, урядом, громадськістю, широкою експертною спільнотою,

міжнародними профільними організаціями;

  • Стратегія як візія трансформацій в сфері освіти (сприяння зростанню

людського потенціалу, формування середовища рівності, різноманіття

та інклюзії);

  • Стратегія як дорожня карта практичних кроків (формування живих

освітніх моделей, заснованих на рівності; вектор руху, проте який не

обмежує академічних свобод);

  •  Стратегія як засіб соціальної реконструкції (творення в освітньому

просторі суб’єктів, здатних бути стійкими до глобальних викликів та

вирішувати завдання постконфліктного відновлення);

  • Стратегія як імпульс переосмислення педагогічних практик з

урахуванням критичного мислення та протистояння дегуманізації.

 

                        Цільові групи                                                                    

• здобувачки і здобувачі освіти - вихованки/вихованці,

учениці/учні, студентки/студенти, курсантки/курсанти,

слухачки/слухачі, стажистки/стажисти, аспірантки/аспіранти, інші

особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою її

здобуття;

• управлінський, педагогічний та науково-педагогічний персонал

у сфері освіти, який забезпечує ефективність та якість її

функціонування, від чиїх уявлень, поглядів, ідеалів, оцінок та

переконань значною мірою залежить світогляд майбутніх поколінь;

• батьки та законні представники здобувачок і здобувачів освіти,

які здійснюють виховання дітей та молоді, формують їх уявлення

про світ та є взірцем поведінки;

• персонал органів управління освітою, який приймає управлінські

та кадрові рішення, визначає умови для роботи закладів освіти,

зокрема реалізує державну політику щодо забезпечення рівних

прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти.