Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

Атестація педагогічних працівників 2022-2023 н.р.

 

ЯК ПРОВОДИТИ АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІВ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

 Чинні  нормативеі документи під час проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогів:

 

«Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні»

 

від 21.10.2022 № 1/12392-22.

 

 

 

 

 

Атестаційний період– це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

Атестація базується на принципах:

- демократизму;

- гуманності та доброзичливого ставлення;

- об’єктивності;

- відкритості;

- загальності;

- всебічності;

- систематичності;

- колегіальності;

-доступності та гласності;

- безперервної освіти і самовдоско­налення.

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності посаді, яку вони займають, рівня кваліфікації.

Умови атестації:

- наявність спеціальної освіти;

- підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів;

- володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків.

Мета атестації педагогічних працівників:

- активізація їхньої творчої професійної діяльності;

- підвищення відповідальності за результати роботи;

- оцінка особистісних якостей;

- визначення рівня якості виконання ними посадових обов'язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних ха­рактеристиках, нормативно-правових документах;

- забезпечення соціального захисту компетентної педагогіч­ної праці.

І саме вихователь-методист має підтримувати прагнення педаго­гів до професійного зростання, допомагати кожному з них реалізува­ти на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкрити фахові здібності.

  

 

 

Інформація щодо педагогічних працівників комунального закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 231  Криворізької міської ради, 

які підлягають атестації у 2022-2023 навчальному році

атестаційною комісією І рівня

 

 

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю)

Заклад освіти

Освіта(який навчальний заклад закінчив, коли)

Посада, предмет викладання

Спеціальність за дипломом

Результат останньої атестації, рік

Стаж педагогічної роботи

Підвищення кваліфікації  (де, коли, за яким фахом, кількість годин)

1

Литвин

Олена Леонідівна

КЗДО КТ №231 КМР

Вища, Криворізький державний педагогічний університет, 2002р.

Початкове навчання

Інструктор з фізкультури

Вчитель початкових класів    

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

2017р.

23р.2м.

 КВНЗ «ДАНО»

2016р.

Вихователі закладів дошкільної освіти, які  мають кваліфікаційну категорію або звання «вихователь-методист»,

 86 годин

 

2

Скабелко Дарина Вікторівна

КЗДО КТ №231 КМР

Вища; ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» 2018р. Дошкільна освіта/психологія

Практичний психолог

Магістр дошкіль-ної освіти, організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог

Атестується вперше

3р.8м.

ДВНЗ «КДПУ» 31.01.2018р.,

М19 №039672

3

Відєніна

Олена Анатоліївна

КЗДО КТ №231 КМР

Вища;

КДПІ, 1988р.  Педагогіка та методика початкового навчання з додатковою спеціальністю образотворче мистецтво  

Вихователь -методист

Вчитель початкових класів. Вчитель образотворчого мистецтва.      

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

2019р.

33р.3м.

КВНЗ «ДАНО»

2018р.

Інструктори з фізичного виховання закладів дошкільної освіти,

165годин

 

4

Хузина

Інна

Вікторівна

КЗДО КТ №231 КМР

Середньо-спеціальна; Татарське республіканське культпросвітвчилище; культурно – просвітницька робота. 1988р.   

Музичний керівник

Клубний керівник, керівник хореографічного колектива 

Відповідає займаній посаді, з визначенням посадового окладу за 10 тарифним розрядом

27р.9м.

КВНЗ «ДАНО»

2018р.

Музичні керівники закладів дошкільної освіти,

165годин

 

 

 

 

 

 

 

План – графік заходів

з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

КЗДО КТ № 231 КМР

у 2022/2023 н. р.

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальна

особа

Примітки

1

Внести корективи до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівни-ками

вересень

2022р.

Вихователь – методист

О. Відєніна

 

2.

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативно – правовими актами з питань атестації педагогічних працівників

 

вересень

2022р.

Вихователь – методист

О. Відєніна

 

3. 

Видати наказ про створення  атестаційної комісії І рівня, про  організацію

та проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023н.р. Затвердити персональний склад атестаційної комісії І рівня.

 

до 20.09.2022 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна

 

4. 

Скласти та затвердити графік роботи, тематику засідань атестаційної комісії І рівня, план – графік заходів з питань атестації педагогічних працівників на 2022 – 2023 н.р.

 

до 25.09.2022р.

Вихователь – методист

О. Відєніна, члени АК

 

5.

Опрацювати:

{C}-     {C}Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

-   Лист МОН «Про окремі питання  діяльності закладів дошкільної освіти у 2022 – 2023 навчальному році»

до 25.09.2022

Вихователь – методист

О. Відєніна,

члени АК

 

6.

 Провести засідання АК І рівня

14.09.2022 р.

12.10.2022 р.

21.12.2022р.

24.02.2023 р.

 29.03.2023 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна,

члени АК

 

7.

Скласти та затвердити списки педагогічних працівників, що підлягають атестації  у поточному навчальному році; прийняття рішень щодо перенесення строку чергової атестації (якщо є відповідні заяви)

до 20.10.2022 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна

 

8.

Прийом заяв атестаційною комісією від педагогічних працівників, що підлягають атестації, на проходження позачергової атестації, на встановлення більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду); про перенесення строку атестації від адміністрації закладу – про позачергову атестацію педагогічних працівників, у разі зниження ними рівня професійної діяльності.

 

до 10.10.2022 р.

Голова атестаційної комісії І рівня

директор

О. Федоренко

 

6.

Ознайомлення осіб, що атестуються, з графіком проведення атестації під особистий підпис

до 20.10.2022 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна

 

7.

Оформлення стенда з питань атестації

жовтень

2022 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна,

члени АК

 

8. 

Закріплення членів АК за вихователями, які атестуються для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації

до

14.10.2022 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна,

члени АК

 

9.

Перевірка строків проходження курсів підвищення кваліфікації

до 20.03.2023 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна

 

10.

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атесту-ються, ознайомлення з навчальною докумен-тацією щодо виконання педагогічними працівни-ками своїх посадових обов’язків, його участі у роботі МО, фахових конкурсах та інших захо-дах, пов’язаних з орга-нізацією навчально-вихов-ної роботи, проведення експертної оцінки рівня кваліфікації, професійної компетенції, професійного аналізу, якості педаго-гічної діяльності педаго-гічних працівників тощо

20.10.2022 р. –

  13.03.2023 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна,

члени атестаційної комісії

 

 

Підготовка та подання до відділу освіти Металургій-ної у місті ради  інформації «Про хід атестації у ЗДО»

до

21.01.2003 р.

Голова АК, директор

О.Федоренко, вихователь – методист

О. Відєніна

 

11.

Здійснити об’єктивне оцінювання наробок з науково – методичної, дослідницької діяльності педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання

Лютий

2023 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна,

члени атестаційної комісії

 

12.

Складання характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатеста-ційний період. Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків, відомості, про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі МО об’єднань тощо.

лютий

2023 р.

Вихователь – методист

О. Відєніна,

члени атестаційної комісії

 

13.

Ознайомлення педагогіч-них працівників з харак-теристиками ( під підпис) не пізніше як за 10 днів до проведення підсумкового засідання атестаційної комісії.

 

до 21.03.2023 р.

Голова атестаційної комісії І рівня

директор

О. Федоренко

 

14.

Атестацію педагогічних працівників здійснити атестаційними комісіями в такі строки:

 комісіями І рівня –

ІІ рівня –

 

 

 

 

до 31.03.2023 р. до 10.04.2023 р.

Голова атестаційної комісії І рівня

директор

О. Федоренко,

вихователь – методист

О. Відєніна

 

 

Видати наказ про присвоєння кваліфікацій-них категорій (встанов-лення тарифних розрядів) до відома педагогічних працівників  (під підпис)

 Протягом 5 днів після підсумкового засідання АК

 

 

12. 

Повідомлення працівнику рішення атестаційної комісії одразу після її засідання.

 

 29.03.2023 р.

Голова атестаційної комісії І рівня

директор

О. Федоренко

 

13. 

Вручення атестаційних листів під підпис атестованим працівникам (не пізніше 3 днів).

 

До 01.04.2023р.

Голова атестаційної комісії І рівня

директор

О. Федоренко

 

14.

Надати до бухгалтерії, відділу освіти Металургійної у місті ради текстові та цифрові звіти, копію підсумкового наказу, що містить грунтовний аналіз ходу і наслідків атестації педкадрів ЗДО в 2023 році

 

Голова атестаційної комісії І рівня

директор

О. Федоренко

 

                                                                       

                                                                                 План – графік

засідань атестаційної  комісії І рівня

КЗ ЗДО КТ № 231 КМР

у 2022-2023 навчальному році    

 

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

І  засідання атестаційної комісії

 

1. Видання наказу про проведення атестації педагогічних працівників та створення атестаційної комісії І рівня.

2.Ознайомлення педагогічних працівників з нормативно – правовими актами з питань атестації педагогічних працівників.

3.Опрацювання Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

4.Складання та затвердження графіка роботи, тематики засідань атестаційної комісії І рівня, плана – графіка заходів з питань атестації педагогічних працівників на 2022 – 2023 н.р.

   14 вересня

2022р.

Голова атестаційної комісії І рівня Ольга Федоренко

 

 

 

 

 

Заступник голови АК, вихователь – методист

Олена Відєніна

Голова атестаційної комісії І рівня Ольга Федоренко,

члени АК

2.

ІІ  засідання атестаційної комісії

1.Розгляд заяв, які надійшли до  атестаційної комісії від педагогічних

працівників про чергову та позачергову атестацію .

2.Затвердження списку педагогічних працівників закладу, які атестуються у 2022-2023 н. р.

 

3.Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії для надання методичної допомоги з питань організації і проведення атестації  педагогічних кадрів.

 

12 жовтня

2022р.

Голова атестаційної комісії І рівня Ольга Федоренко,

члени АК

 

 

Голова атестаційної комісії І рівня Ольга Федоренко,

члени АК

 

3.

ІІІ  засідання атестаційної комісії

1.Підготовка документів для проведення атестації педагогічних працівників.

 

2.Про хід вивчення системи роботи педагогів, які атестуються, членами атестаційної комісії.

3.Вироблення рекомендацій для окремих категорій педагогічних працівників, які атестуються

 

21 грудня

2022р.

Голова атестаційної комісії І рівня Ольга Федоренко,

члени АК

 

4.

ІV  засідання атестаційної комісії

1. Звіти педагогів на робочих місцях та розгляд атестаційних матеріалів.

2. Розгляд атестаційних матеріалів педагогічних працівників і ухвалення попередніх рішень.

3. Обговорення результатів анкетування «Оцінювання діяльності педагога колегами по роботі».

 

24 лютого

2023 р.

 

Голова атестаційної комісії І рівня Ольга Федоренко,

члени АК,

педагоги які атестуються

 

5

V  засідання атестаційної комісії

1.Про підсумки атестації педагогічних працівників.

2.Обговорення характеристик на педагогів, які атестуються.

 

3.Ознайомлення педагогів з рішенням атестаційної комісії.

4.Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. 5.Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестувалися (під підпис).

29 березня

2023 р.

Голова атестаційної комісії І рівня Ольга Федоренко,

члени АК,

педагоги які атестуються