Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

Самоосвіта

Самоосвіта педагогів

 

 

Самоосвіта педагогічних працівників КЗДО №231

(основні вимоги)

Самоосвіта - це самостійне поповнення знань із різних джерел з урахуванням інтересів, схильностей кожного педагога та об'єктивних потреб дошкільного закладу. Організація самоосвіти педагогів - одна з найважливіших індивідуальних форм методичної роботи та одна з форм підвищення їх кваліфікації. Тому основою роботи керівника ЗДО та вихователя-методиста з педагогами є вивчення та розвиток педагогічної майстерності кожного вихователя, стимулювання розвитку його творчого потенціалу, формування навичок самоаналізу, мотивації до самоосвіти, яка допомагає оновлювати зміст освітнього процесу в ЗДО, виходячи з вимог БКДО, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

Надзвичайно важливим для керівника ЗДО є формування навичок самоосвітньої роботи, яка починається з уміння аналізувати та самостійно оцінювати результати праці, а також з активізації внутрішнього стимулу до постійного поповнення знань. Це основа для виникнення професійного інтересу. Він є першою життєвою потребою для особистості, спонукає до оволодіння професійними знаннями, вміннями, навичками, викликає прагнення до реалізації своїх нахилів, здібностей. Із цією метою доцільно рекомендувати педагогам:

  • систематично ознайомлюватися з психолого-педагогічною та фаховою методичною літературою, збирати відповідну інформацію;
  • вивчати досвід колег, відвідувати їх заняття;
  • поглиблено працювати над певною темою, проблемою, проектом;
  • брати участь у різних формах методичної роботи;
  • активізувати пошукову діяльність;
  • розробляти власні методики, системи, дидактичні матеріали тощо;
  • готувати статті, реферати, консультації, доповіді тощо.

В кожному дошкільному закладі має бути створена система самоосвіти педагогів, яка б сприяла розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників та активному використанню інноваційних технологій в освітньому процесі. Чи всі педагоги мають займатися самоосвітою? Так, навіть молоді вихователі-стажисти, які щойно влаштувалися на роботу в ЗДО. Для вихователів, які навчаються у вищому навчальному закладі, на період навчання можна не визначати теми для  самоосвіти. Вибір теми самоосвіти має залежати від науково-методичної проблеми, над якою працює дошкільний заклад, з урахуванням індивідуального досвіду та професійної майстерності кожного педагога. Можна об'єднати двох і більше педпрацівників роботою над темою, близькою до змісту річного завдання ЗДО.  Тема має бути актуальною і пов'язуватися з очікуваним результатом та спрямовуватися на досягнення якісно нових результатів навчально-виховної роботи. Над індивідуальною темою самоосвіти педагог може працювати впродовж 2-3 років. Керівник ЗДО та вихователь-методист також обирають тему для самоосвіти і вносять себе в таблицю даних про хід роботи із самоосвіти на кожен навчальний рік.

Вимоги до організації самоосвіти педагогів:       

1.  Обрати індивідуальну тему для самоосвіти.

2.  Скласти план роботи з  підвищення професійного рівня з індивідуальної теми самоосвіти на навчальний рік. Ведення щоденника з підвищення професійного рівня педагога.

3.  Систематичне вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з обраної теми самоосвіти (робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнями).

4.  Ведення власної картотеки з досліджуваної проблеми.

5.  Активна участь педагога в роботі науково-практичних конференцій, семінарів, методичних об'єднань, творчих груп, педрад, дискусій тощо.

6.  Збір, накопичення й зберігання відомостей, фактів, висновків; підготовка виступів, відкритих заходів. Створення папки з матеріалами самоосвіти.

7.  Ведення поглибленої роботи з дітьми за обраною темою самоосвіти.

8.  Творчий звіт педагога із самоосвіти на робочому місці (на засіданні педагогічної ради, на методичному об'єднанні). Форми творчого звіту: реферат на тему самоосвіти (для молодого педагога, який працює в дошкільному закладі і має стаж роботи до 3-х років); консультація-полілог; семінар-практикум; дискусія; колективний перегляд педагогічного процесу; виставка-ярмарка педідей; майстер-клас; створення парціальних (авторських) програм; виставка кращих матеріалів з теми самоосвіти; представлення на конкурсах різних рівнів; презентація ППД тощо.

Організація самоосвіти в дошкільному закладі не повинна зводитися до формального ведення додаткової звітної документації - планів, сценаріїв свят, розваг, родинних заходів, виступів на методичних заходах, виписок, конспектів занять, переписаних із преси статей чи відксерованих матеріалів за темою самоосвіти тощо.

Результат самоосвіти педагога - вдосконалення роботи з дітьми, високі результати навчально-виховного процесу та показники розвитку дошкільників, зростання професійної майстерності педагога. 

Теми самоосвіти педагогів

 

 

з/п

ПІБ

Тема самоосвіти

1

Відєніна

Олена Анатоліївна

Впровадження проектних технологій в організацію діяльності ЗДО

2

Скабелко

Дарина Вікторівна

Розвиток пам’яті дітей дошкільного віку у нестабільних реаліях сьогодення

3

Литвин

Олена Леонідівна

Значення рухової активності для зміцнення здоров’я дошкільників

4

Хузіна

Інна вікторівна

Розвиток музично – ритмічних рухів в процесі музичного виховання дітей дошкільного віку

5

Распутіна

Інна Миколаївна   

Моральне виховання дітей дошкільного віку.

6

Русова

Наталія Сергіївна

Національно – патріотичне виховання дітей дошкільного віку

7

Моренко

Анна Олегівна

Дослідницько – експериментальна діяльність

8

Качан

Олена Віталіївна

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку за допомогою дидактичних ігор

9

Дейнекіна

Олена Борисівна

Здоров’я та фізичний розвиток дошкільників.

10

Чепурнова

Олена Миколаївна

Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання

11

Шевченко

Лариса Анатоліївна

Формування екологічної культури дошкільника.

12

Кисіль

Олена Іванівна    

Розвиток математичних здібностей та логічного мислення дітей дошкільного віку

13

Шубіна

Наталія Вячеславівна

Будинок вільної дитини. М. Монтессорі.

14

Пихтін

Тетяна Анатоліївна

Розвиток творчих здібностей дошкільників через інтеграцію ігрової та пізнавальної діяльності

15

Тернова

Валентина Олександр.

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку

16

Сичова Марина Олександрівна

Пізнаю світ через природу.

17

Осіпова

Лана Аркадіївна

Сендплей – як багатофункціональний метод роботи з дітьми раннього віку

18

Ривкіна

Олена МиколаЇвна

Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри