Металургійний район. КЗДО КТ № 231 КМР

 

Консультації для батьків

БАТЬКИ І ПЕДАГОГИ

Дитинство - найважливіший і неповторний період у житті кожної людини.

Справжньою маленькою країною дитинства, звідки бере початок могутня ріка людського життя є дошкільний навчальний заклад. Тут дітям комфортно і затишно. Тут можна все! Дружити. Мріяти. Малювати. Сумувати. Гратися. Творити. Радіти. Міркувати. Помилятися. Фантазувати Саме дитячий садок забезпечує всебічний розвиток дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, набуття нею життєвого досвіду та стає своєрідним посередником між сімє’ю та навколишнім світом. Педагогічний колектив КЗДО № 231 працює у спільній взаємодії з батьками, залучаючи родини вихованців до тісної співпраці.

Батьки та педагоги  -  це живий організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю.

 Мета роботи колективу КЗДО з батьками вихованців:

   • створення єдиного освітнього простору «Сім'я – дошкільний заклад»;

   • встановлення партнерських відношень з сім'єю кожного вихованця;

   • створення атмосфери загальних інтересів;

   • надання допомоги сім`ї в питаннях розвитку дітей на основі діагностики.

   Напрямки роботи з батьками вихованців:

   • участь батьків у роботі ЗДО;

   • робота батьківського комітету ЗДО, батьківських комітетів груп;

   • проведення загальних та групових батьківських зборів;

   • консультації для батьків психолога, вихователів, вихователя-методиста, лікаря, старшої

   медичної сестри;

   • особисті бесіди адміністрації з батьками

   Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу з батьками:

- сприяння підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння  закономірностей розвитку дитини, а також питань навчання і виховання дошкільнят;

- залучення батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;

- всебічне вивчення становища, статусу родини та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу;

 

- залучення батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі,   формування в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка як однодумців і  спільників;

- формування усвідомленого розуміння батьками своєї відповідальності за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя в майбутньому.

         Важливим напрямком своєї діяльності  педагогічний колектив  нашого дошкільного закладу вбачає у збагаченні знань вихователів про сімейне виховання, поглибленні педагогічних знань батьків, досягненні єдності виховного впливу на дитину в сім’ї і в дошкільному закладі. Удосконалювати роботу з батьками – це у разі необхідності вносити зміни, які збагачують зміст і форми роботи, покращують різні її показники, роблять більш доцільною, сучасною, гнучкою. Процес удосконалення – довготривалий та безперервний. Його дошкільний заклад здійснює у різних напрямках:

  · гуманізація змісту і форм роботи з сім’єю;

  · гармонізація взаємин педагогів та батьків;

  · підвищення ефективності застосовуваних вихователем у роботі з батьками

  · прийомів та засобів впливу.